PROGRAM NILAM

‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membina tabiat membaca di kalangan murid dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia yang cintakan budaya membaca dan budaya ilmu.

  • Program NILAM ini merangkumi rancagan membina tabiat membaca secara terancang dan berterusan melalui akitivti-aktiviti galakan membaca di sekolah.
  • Ia merupakan program penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun.
  • Program ini telah dilaksanakan dengan Tahun Satu di sekolah rendah atau Peralihan di sekolah menengah pada tahun 1999 dan penilaian pembacaan mereka diteruskan sehinggalah tamat persekolahn

MATLAMAT

Matlamat program NILAM ialah untuk membina tabiat membaca di kalangan masyarakat negara ini, khususnya golongan pelajar.

OBJEKTIF

  • Menjadikan murid banyak membaca
  • Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca ini.

CIRI-CIRI PELAKSANAAN NILAM

Murid
Murid membaca buku yang sesuai dengan tahap kebolehan mereka dan mencatat maklumat pengarang, judul, penerbitan dan sinopsis buku yang dibaca ke dalam buku rekod NILAM

Guru
Guru mengesahkan serta menandatangi rekod bacaan murid. Data rekod murid hendaklah diserahkan kepada Pusat Sumber Sekolah untuk dianalisa.

Pengumpulan Data
Data pembacaan murid dikumpul dan diselaraskan di peringkat kelas, tingkatan, seluruh negeri dan kebangsaan pada setiap tahun.

Pengiktirafan dan Ganjaran
Data rekod bacaan yang dikumpulkan dari sekolah akan dinilai di peringkat kebangsaan. Sekolah juga perlu memberi pengiktirafan kepada murid yang telah mencapai tahap bacaan yang tertinggi. Murid-murid yang banyak membaca diberi pengiktirafan dan ganjaran.

TAHAP PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN NILAM

Pelaksanaan Program NILAM ini dibahagikan kepada dua tahap:

1. Tahap Jauhari
2. Rakan Pembaca

By psssktsa

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
By psssktsa